Fotograf Magazine

#20 Public Art

V souvislosti umění ve veřejném prostoru není obvyklé uvažovat primárně o médiu fotografie, přesto že je jimi veřejný prostor zcela zaplaven. Proto jsme se rozhodli vyzdvihnout projekty, které svou povahou pomáhají narušit monopol komerčních sdělení na veřejná prostranství. Zároveň se jedná o díla, která se skrze práci s konkrétním místem, zabývají otázkami nad funkcemi galerií a institucí jako míst pro umění.

Číslo na téma Public art se zaměří na sledování fotografických projektů pracujících s veřejným prostorem (myšleno veřejným prostorem fyzickým, nikoliv virtuálním prostorem internetu a médií, což je téma, které si pro svou obsáhlost nemůžeme dovolit zařadit do tohoto čísla). Vybrali jsme takové umělecké projekty, které v nás budí ostražitost a vyvolávají naději, že veřejný prostor je možné ještě individuálně ovlivňovat.

90