Fotograf Magazine

#20 Public Art

V souvislosti umění ve veřejném prostoru není obvyklé uvažovat primárně o médiu fotografie, přesto že je jimi veřejný prostor zcela zaplaven. Proto jsme se rozhodli vyzdvihnout projekty, které svou povahou pomáhají narušit monopol komerčních sdělení na veřejná prostranství. Zároveň se jedná o díla, která se skrze práci s konkrétním místem, zabývají otázkami nad funkcemi galerií a institucí jako míst pro umění.

Číslo na téma Public art se zaměří na sledování fotografických projektů pracujících s veřejným prostorem (myšleno veřejným prostorem fyzickým, nikoliv virtuálním prostorem internetu a médií, což je téma, které si pro svou obsáhlost nemůžeme dovolit zařadit do tohoto čísla). Vybrali jsme takové umělecké projekty, které v nás budí ostražitost a vyvolávají naději, že veřejný prostor je možné ještě individuálně ovlivňovat.

#20 public art — Profily

Dennis Adams

Souznění a soucítění v práci Dennise Adamse netkví pouze v přijetí současného pluralismu, ale je založeno na historické koncepci „veřejnosti“, která spojuje svou práci v kontinuum, na tradici produktivní diskuse a nesouhlasu…

Read more

#20 public art — Profily

Felix Gonzales-Torres

„Sdružení lidí postižených AIDS 1985 Policejní násilí 1969 Oscar Wilde 1985 Nejvyšší soud 1986 Harvey Milk 1977 Pochod na Washington 1987 Nepokoje ve Stonewall 1969“

Výčet jmen a událostí implicitního významu…

Read more

#20 public art — Profily

Kennard Phillipps

Když USA a jejich spojenci svrhli v roce 2003 režim Saddáma Husajna a svět mohl v přímém přenosu sledovat, jak Iráčané na ulicích kácející sochy padlého diktátora, zdálo se, že obnovení demokracie a stability v Iráku bude otázkou maximálně měsíců…

Read more

#20 public art — Profily

Šejla Kamerić

Šejla Kamerić (1976) vystudovala grafický design na Akademii výtvarných umění v Sarajevu. Cit pro umné propojování obrazové a textové složky uměleckého díla je v ní od té doby hluboce zakořeněný a dovednost pregnantně komunikovat s divákem spoluutvářela i její osobitý přístup k fotografii…

Read more

#20 public art — Profily

Voina Wanted

Voina Wanted – politická „akce“ s využitím fotografického obrazu

„Moskevský akcionismus“[ref]A. Kovaljov, Rossijskij akcionizm (Российский акционизм 1990—2000), in: World Art Muzej No 28/29, Moskva: Knigi WAM, 2007…

Read more

#20 public art — Profily

Wendy Ewald

Wendy Ewald a děti z Margate

Projekt Toward A Promised Land realizovaný po dobu osmnácti měsíců americkou umělkyní Wendy Ewald vykazuje soubor rysů charakteristických pro její specifickou konceptuální tvorbu založenou na spolupráci s dětmi, experimentálních pedagogických metodách a užití fotografie jako hlavního tvůrčího a pedagogického nástroje…

Read more