Fotograf Magazine

Radek Brousil

Zvuková fotografie

Člověk má na rozdíl od stativu jen dvě nohy. A i fotograf, protože je člověk, s nimi musí vystačit. Operuje v režimu relativní tělesné stability, pokud není např. nemocný nebo pod vlivem drog, což znamená, že by měl být schopen udržovat dvěma nohama rovnováhu a jemným vyvažováním vertikálně orientovaného trupu stabilizovat těžiště těla v prostoru. Přirozeně – fotograf se pohybuje; přidřepuje, naklání a vychyluje se, ukračuje, natahuje se apod., aby chvíli před zmáčknutím spouště ustrnul a uvedl své tělo i aparát do klidu. A pokud fotograf, stejně jako mířící střelec (E. J. Marey) zadrží dech, může do jisté míry stabilitu stativu napodobit. Stativ to má jednodušší; nepohybuje se a osa procházející jeho těžištěm směřuje bez námahy do středu Země. Fotografický aparát je ale mnohem citlivější než lidské oko a lest chybějící třetí nohy odhaluje.

To read the entire article you must log in.

Log in

#25 populární hudba

120