Fotograf Magazine

#6 Recyklace

Apropriace fotografií otevřená či sofistikovaná, stylizovaná ve formátu rodinného či osobního alba, je přijímána poměrně širokým publikem. Má v sobě příjemný moment neformálního, „naivního“, který je činí přijatelným i pro mnohé z diváků, které přílišná sofistikovanost postmoderny totálně nudí. Mnozí autoři čerpají z amatérských nebo mediálně známých fotografií formou recyklace. Jiní pracují s formátem rodinného alba, těží z historických fotografií nebo ještě jinou formou recykluji fotografie již nafotografované. Mnohost přístupu k této formě práce s fotografií byla podkladem pro toto číslo Fotografa.

#6 recyklace — Portfolia

Annu Matthew

Annu, poprvé jsme se, tuším, setkali na houstonském Fotofestu v r. 1998. Již tehdy mě tvá práce silně oslovila, potěšilo mě, že konceptuální dílo může být i skvěle provedeno – že totiž věnuješ velkou péči nejenom významu – každý z tvých portrétů z cyklu: An Indian from India/Ind(ka) z Indie nebo i Indián(ka) z Indie- byl dokonale propracován, zvětšeniny byly pečlivě tónovány aby odpovídaly původním vzorům Edwarda Curtise…

Read more

#6 recyklace — Portfolia

Jaroslav Rössler

Jaroslav Rössler (1902–1990) se na stránky Fotografa vrací opakovaně. Je to tím, že dlouho zůstával zanedbávaným velikánem meziválečné avantgardy a v jeho díle je v důsledku toho stále co rozkrývat…

Read more

#6 recyklace — Profily

Endcommercial

Endcommercial je projekt tří autorů, kteří popisují a mapují fragmenty města. Filozof jazyka Dr. Wolfgang Scheppe, bývalý profesionální skateboardista, editor a grafik Florian Böhm a filmař a dokumentarista Luca Pizzaroni od roku 1997 systematicky zobrazovali identické detaily New Yorku a dalších měst…

Read more

#6 recyklace — Profily

G.R.A.M

Někteří filozofové nás s varováním upozorňují na kompresi času, minulého, přítomného a budoucího, a s tím související virtualizaci obrazu, (fotografického obrazu), který chápou jako „rozšíření optické šíře“ jevů reálného světa…

Read more

#6 recyklace — Profily

Zbyněk Baladrán

Zbyněk Baladrán (1973) je sběratelem filmového materiálu. Zásadní přelom v jeho práci začal inzerátem, který si podal v roce 2003. V první fázi nasbíral zhruba 16 hodin filmů nejrůznějších žánrů, paralelně začal provádět rešerše obsahových souvislostí, které končí audiovizuálními střihovými filmy o mnoha vrstvách…

Read more