Fotograf Magazine

1000 Polish Hands

Puklus vnímá autorskou knihu jako symbiózu formy a obsahu, kterou důkladně strukturuje a integruje jako součást instalace výstav. Formálně je kniha na první pohled jasně definovaným objektem, ale současně nepostrádá primární funkci listování. 1000 Polish Hands osciluje mezi tvůrčím dokumentem a zároveň je katalogem gest protavených do autorské knihy. Křehkost tématu reprezentují obnažené ruce současných Poláků symbolizující mezilidské vztahy. Fotografie rukou jsou seskupené indexem identit z velké škály sociálních skupin a znásobené mohutnou zemitou knižní konstrukcí. Puklus pracuje s otevřeným konceptem autorské knihy, má snahu vytvářet dojem definitivnosti, přesto se řazení fotografií ve fixní struktuře knihy vyznačuje hravostí a nadhledem.

Peter Puklus. 1000 Polish Hands, 2018

Viktor Kopasz

#39 slast, bolest

150