Fotograf Magazine

Hexamiles (Mont-Voisin)

Kniha s názvem Hexamiles (Mont-Voisin) je důležitým mezníkem a paralelou ke dvěma svazkům obrazových encyklopedií. Batia Su-ter pojala skládání struktury knihy jako schéma obrazové mozaiky umístěné do nových kontextů. Metoda apropriace napříč dějinami je zhuštěnou obrazovou encyklopedií. Rozšířený archiv obrazových materiálů v knize ustoupil konfrontaci asociačních hodnot, a vznikla tak nová kombinovaná vrstva obrazů, které svébytným výtvarným způsobem pracují s estetikou přírodních motivů. Romantické pohledy krajiny splývají s přírodními motivy a také s objekty, které jsou opětovně fixovány v obrazovém kaleidoskopu. Epický podtext fotografických montáží odkazuje na antický význam slova „hexametr“. Kniha zároveň vystoupila ze svého rámce do nového rozměru prezentace, a to formou venkovní výstavy na nejvyšší přehradě v Evropě – Mauvoisin Dam ve Švýcarsku.

Batia Suter. Hexamiles (Mont-Voisin). Amsterdam: Roma Publications, 2020. ISBN 9789492811592

Viktor Kopasz

#39 slast, bolest

150