Fotograf Magazine

Nature Index

Nature Index lze popsat jako volnou strukturu fotoknihy, kte-rá se rozvíjí do jakéhosi imaginárního objektu archivu. Tento přístup lze považovat za klíčový a osvěžující pro vytržení z klasického kontextu současné produkce fanzinů. Vztah obrazu a textu vznikl na základě série fotografických esejů, které se snaží načrtnout složité uchopení pojmu antropocén. Změna globálního klimatu je v rámci média fotografie exponované a aktuální téma. Obrazy zachycené v přírodních rezervacích jsou v protikladu s fotografiemi, které jsou inscenované autorem. Tento dvojí metr konzervace přírodních motivů je propojen jemnou syrovostí, jež ve výsledku působí koherentně. Atanasov se svým přístupem k tématu pracuje různorodě, často symbolicky pomocí různých umělých materiálů, falešných přírodních textur, které jsou již jen imitací a zároveň odkazem na přírodu, podobně jako samotné médium fotografie je indexem efektu světla, které se odráží na objektu.

Viktor Kopasz

#39 slast, bolest

150