Fotograf Magazine

Private Views: A High-rise Panorama of Manhattan

Když mi Hynek Alt předával tuhle knížku na ulici (oba v respirátoru s neohrabanou sna-hou o dodržení sociálního kontaktu, který nás zároveň nebude omezovat v přátelské a důvěrné komunikaci), byl jsem překvapen jejím formátem a zpracováním. Připomínala mi populární československé obrazové publikace, jež mají původ v knize Slovensko od Karla Plicky z konce 30. let, následované Tiborem Hontym a jeho reprodukcemi barokního sochařství o třicet let později. To vše zvulgarizované v 80. letech minulého století Karlem Kuklíkem a Miroslavem Krobem sérií knih věnovaných české krajině a jejím dominantám. Když jsem si pak knihu konečně doma ohmatal a podrobně prostudoval, musel jsem se jí v duchu omluvit. Jedná se totiž o zajímavý umělecký projekt, který za sérií velkoformátových fotografií exotických interiérů newyorských apartmánů a penthousů odkrývá pozornému pozorovateli a čtenáři svět trhu s luxusními nemovitostmi. A právě onen důraz na exotičnost ve mně pravděpodobně způsobil chybu v úsudku a v percepci, kdy reprodukce lidových krojů, historických památek a líbezných krajin jsou zaměněny za nedosažitelné obytné prostory vzdáleného velkoměsta.

V úvodní kapitole autorka knihy Andi Schmied představuje proces jejího vzniku plus své alter ego, Gabrielu Schmied, které jí umožnilo do luxusních prostor nahlédnout a pořídit v nich fotografie a rozhovory s realitními makléři. V návaznosti na tradici vyhlášených středoevropských a východoevropských podvodníků a podvodnic, jaký-mi byli například Christian Gerhartsreiter či Anna Sorokin, se vydávala za manželku fiktivního maďarského miliardáře, s nímž se rozhodla přestěhovat do New Yorku. Díky pečlivé přípravě a důvěryhodnému chování dokázala navštívit mrakodrapy s úchvatnými výhledy na Manhattan. V této části knihy se nachází klíč, jak jí porozumět.

Je zajímavé sledovat, jak počáteční nadšení Středoevropanky pro západní luxus naráží na tvrdou realitu uzavřené vrstvy nejbohatších lidí světa, již se rekrutují ze světové oligarchie, finančních magnátů, digitální aristokracie, jednotlivců zbohatlých na privatizaci socialistických ekonomik, mafiánů. Přičemž všich-ni z nich jsou muži. Gabriela se zde setkává s tvrdými zákony patriarchátu. Je pouhým zprostředkovatelem vůle svého muže. Realitní magnáti se zajímají o jeho příjmy, o jeho společenské postavení, zatímco na ni se dívají skrze jasně vyznačené genderové pravomoci, jako na ploditelku potomků, která má nárok na určitý typ volnočasových aktivit a zdánlivě neomezenou spotřebu luxusního zboží. Druhou bariérou je pak samotný fakt, že imaginární dvojice plánuje ve vybraných bytech vůbec bydlet. Naprostá většina těchto apartmánů a penthousů je totiž určena k investici či ke spekulaci.

V další části knihy se nachází fotografická dokumentace navštívených bytů. Autorka si vybírala ty nejznámější a nejsou-časnější dominanty newyorského panoramatu. Návštěvy probíhaly povětšinou v zimních měsících (což usuzuji podle narážek ve výše zmíněném rozhovoru s autorkou a podle chmurného, zamračeného počasí), což ve velké míře ovlivnilo kvalitu samotných fotografií. Jsou zrnité a tmavé a jejich atmosféra je hodně ponurá. Takže si onen královský výhled na Manhattan pod námi musíme mnohdy spíše představit. Díky čemuž ale u fotografií dochází ke zcizovacímu efektu, jenž mi například umožnil získat od daného tématu potřebný odstup.

Ve třetí, závěrečné části publikace je otištěno sedm esejů od urbanistů a urba-nistek, designérek a designérů, architektů, socioložek a umělkyň. Nejzajímavějším je hned první text od Samuela Steina. Autor se v něm nekompromisním způsobem ptá po společenském smyslu takového typu bohat-ství a akumulace kapitálu. Je to sice nepříjemné čtení, ale dává celé knize potřebný sociální náboj. Všechny tři části dohromady tvoří zajímavý, ale především smysluplný výstup konkrétního uměleckého výzkumu, který není postavený pouze na zajímavém nápadu, ale na kreativní a inspirativní kombinaci zkušenosti a získaných dat, tedy rozhovorů, úvah a fotografií.

Andi Schmied. Private Views: A High-rise Panorama of Manhattan. Praha: VI PER, 2021. ISBN 9788027091256

Jiří Skála

#39 slast, bolest

150