Fotograf Magazine

Zara Pfeifer

Zachytit život v městské utopii

Vídeňské sídliště Alterlaa lze vnímat jako zosobnění utopické architektury. Tento monumentální komplex, který v 70. letech navrhl Harry Glück, se nachází v poklidném 23. okrsku na periferii města. Jeho panelové domy obklopené všudypřítomnou zelení jsou snadno rozpoznatelné pro svou majestátní vertikalitu, brutalistní styl, neopracovaný betonový materiál a notoricky známý, terasami zakřivený tvar. Třebaže Alterlaa proslulo svou architekturou, jeho interiéry už tolik známé nejsou. To však změnila kniha fotografií Zary Pfeifer s názevem Du, meine konkrete Utopie, kterou v roce 2017 vydalo nakladatelství Kerber Verlag.

Kniha představuje cyklus fotografií, na kterých Pfeifer pra-covala mezi lety 2013–2017. V tomto období se na sídliště opakovaně vracela, aby zachytila jeho architekturu a kaž-dodenní život zdejších obyvatel. Je zajímavé, že si Pfeifer nevybrala cestu snazší, cestu nezúčastněného a voye-urského pozorování fotografických subjektů. Ba naopak – přidala se ke zdejšímu fotografickému spolku, pravidelně se účastnila jeho setkání a stala se součástí komunity. To jí umožnilo vytvořit daleko citlivější a detailní obraz Alterlaa včetně zachycení jeho atmosféry.

Přístup insidera si zvolila i pro svůj aktuálně probí-hající projekt Good Street! (2018–nyní), ve kterém zachy-cuje momenty ze života řidičů kamionů. Doprovází je na cestách a svým fotoaparátem nachází krásu tam, kde by ji nikdo nehledal. Díky svému architektonickému vzdělání má Pfei-fer velký cit pro detail a schopnost plně navnímat kvality prostředí, jako jsou například kompozice, linie či tvary. Její fotografie odkrývají poetiku sídliště a zobrazují scény a prvky, které jinak zůstávají většinou bez povšimnutí.

Třebaže se z naší současné perspektivy, kdy čelíme eko-nomické, environmentální a společenské krizi, může Alterlaa zdát jako fascinující a nadčasové místo, veřejnost na ni hledí poměrně kriticky. Pfeifer nám však dokazuje, že zdejší obyva-telé, kterým sídliště nabízí nebývalou občanskou vybavenost (veřejné bazény, klubovny, bary, krytá hřiště) a živý komunitní život, jsou zde šťastní. Její kniha tak reputaci Alterlaa rehabilituje a ukazuje nám, jak se modernistický sen utopické architektury stal realitou.

ZARA PFEIFER je fotografka žijící a pracující ve Vídni a Berlíně. Studovala architekturu na Akademii výtvarných umění ve Vídni a uměleckou fotografii na Schule Friedl Kubelka tamtéž. Pro její tvorbu je charakteristické propojení těchto dvou disciplín.

MÁRIA JANUŠOVÁ je kurátorka, historička umění a studentka doktorského programu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na umělecké instituce, muzeologii, kritické teorie muzeí a postkoloniální diskurz orientovaný na situaci v postsocialistických zemích. V současné době pracuje jako kurátorka v galerii Jozefa Kollára v Banské Štiavnici.

Mária Janušová

#39 slast, bolest

150