Fotograf Magazine

I Hate Men

Je až ironické, že kniha I Hate Men se stala úspěšným bestselle-rem díky rozhořčení jednoho muže. To, co původně vzniklo jako blogový příspěvek Pauline Harmange o feministickém vyhoření, se stalo esejistickým manifestem podněcujícím k hledání štěstí, solidarity a sesterství prostřednictvím misandrie. Obviňování z nenávisti vůči mužům je dodnes pouze jedním z celé řady snah, jak ženy v jejich boji za rovnoprávnost umlčet. Zatímco feministky vynakládaly velké množství energie na udobřování se s muži, Harmange zaujímá jiný postoj: navrhuje, že misandrie může fungovat jako efektivní, avšak nenásilný nástroj k posílení vzájemné lásky a podpory mezi ženami. Není pochyb o tom, že jde o velmi logický krok, nicméně je odsouzen k tomu čelit apatii těch, kteří se nyní musí snažit, aby si svou privilegovanou pozici udrželi. Možná by se ale feministický aktivismus projednou nemusel točit pouze a jen kolem mužů.

Pauline Harmange. I Hate Men. New York: Harper Collins Publishers, 2021. ISBN 9780008457587

Laura Amann

#39 slast, bolest

150