Fotograf Magazine

Jana Bernartová

Remediation, cyklus Tekuté krystaly RGB, 2017–2018

V nelidsky rychlém a distancovaném světě digitálních reprezentací mizí skutečnost v zrcadlech a simulakrech médií a ohrožena je i sama podstata reprezentačního umění, jelikož mediace naráží na simulované pří- znaky, jež zkreslují intence původních sdělení. Přechod z věku atomů do věku bitů a z paradigmatu vědění do paradigmatu komunikace se neobejde bez (re)mediačních anomálií, (re)prezentačních zkratů a komunikačních šumů.

To read the entire article, order
#38 smrt, když si pomyslíš

#38 smrt, když si pomyslíš

150 

Skladem