Fotograf Magazine

Roman Schramm

Mezi šedí a odstíny barvy duhy

Po zhruba patnáctileté bezvýhradné dominanci fotografického obrazu coby nositele vizuální informace internetové éry došlo k jeho částečnému ústupu z výlučné pozice do ústraní. Snímky, jež v minulých dvou dekádách zaplavily dynamicky se rozvíjející internetovou síť, začaly být postupem času nahrazovány ještě přístupnější formou vizuální informace: obrazem dynamickým. Animace a rozmanité formy videosekvencí se v nedávné době staly běžnou součástí zpravodajských serverů, webových stránek, ale zejména sociálních sítí.

Chcete-li si přečíst celý článek, objednejte si
#23 umělé světy

Pohled do instalace výstavy, Roman Schramm Today’s Lies, Tomorrow’s Truths (Dnešní pravdy, zítřejší lži), 2013, Croy Nielsen, Berlin
It’s not you, it’s me (To nejsi ty, to jsem já), 2013, c-print, 70 x 55 cm