Fotograf Magazine

Michael Borek

Kafkův přítel Max Brod prohlásil, že 20. století bude jednoho dne známé jako „století Kafky“. Myslím, že měl pravdu, i když jenom částečně. Neměl svou předpověď omezovat pouze na 20. století. Přestože z Kafkových prací je často cítit určitá pochmurnost, jeho dílo je komplexnější. Jeho hrdinové se cítí bezvýchodně, frustrovaně a zmateně. Jejich svět by šlo popsat jako „surrealistický“, i když Manifest surrealismu byl vydán až v roce 1924, tedy v roce, kdy Kafka zemřel. Což mě přivádí k příběhu, který mě inspiroval k názvu tohoto projektu. Je to příběh, který by myslím Kafka docenil.

To read the entire article you must log in.

Log in

Tady ty seznamy nikdo nedoplňuje, 2010–2014
Tady ty seznamy nikdo nedoplňuje, 2010–2014

#24 vidět a věřit

180