Fotograf Magazine

#24 vidět a věřit

Tématem čísla s názvem “seeing is believing” je pomyslný prostor „za zrcadlem“ pracující s jevy na hranici vědeckého chápání. Fotografie je v tomto případě médiem, dokumentem, svědkem nebo i důkazním materiálem pro úkazy paranormálních jevů, spiritismu, dekadence, mentální fotografie a podobných jevů. Na druhou stranu se rozpětí tématu otevírá motivům vizuálního umění jako je zrcadlení, zdvojení, práce s iluzí, dotýká se surrealismu. Obsahem chystaného čísla bude kombinace výše zmíněných přístupů a perspektiv, jejíž výsledkem má být podnět k úvahám o vztahu technického obrazu ke skutečnosti a autentičnosti média fotografie.

#24 vidět a věřit — Profily

Asger Carlsen

V sérii fotografií Wrong dánského fotografa Asgera Carlsena se prolíná relativně „nevinná“ forma rodinné fotografie s manipulativními zásahy. Fotografie nesou všechny formální i obsahové rysy momentky…

Read more

#24 vidět a věřit — Profily

Christoph Keller

„Nechtěl jsem jít do džungle a snažit se podávat nějaké zprávy jako to dělají etnografové o jiných kulturách. Místo toho jsem tento pohled převrátil a podíval se na dědictví mé vlastní kultury,“ říká Christoph Keller…

Read more

#24 vidět a věřit — Profily

Gerard Byrne

Irský umělec Gerard Byrne se věnoval po dobu deseti let fenoménu Lochneské příšery. Výstupem projektu se stala nejen výstava, ale také rozsáhlá kniha s názvem Gestalt Forms of Loch Ness, ve které se více odhalují další významové vrstvy a autorova systematická koncepce…

Read more

#24 vidět a věřit — Profily

Raplh Eugene Meatyard

Američan Ralph Eugene Meatyard (1925–1972) působil jako optik v Lexingtonu v Kentucky. Fotografoval ve volném čase a roku 1954 ho přijal tamní Camera Club. Mohl být považován za podivína, jenž naráz vyvolával sklizeň uplynulých dvanácti měsíců a zároveň opatroval sbírku odpadků (pro něj ovšem surreálných propriet)…

Read more