Fotograf Magazine

Emir Šehanović

Fotografie a bosenská magie

Kultura Balkánského poloostrova, Bosny a Hercegoviny obzvláště, je tvořena unikátní historií a předivem autentických tradic. Umění, které z tohoto prostředí vyrůstá – včetně fotografie – tyto pradávné kořeny, byť se to na první pohled nemusí vždy zdát, důsledně ctí. Místa, jako je bosenská Tuzla, v níž se narodil Emir Šehanović (*1981), patří dokonce ke kolébkám evropské civilizace. Kosmogonické představy kmenů obývajících tento region reprezentované božstvy živlů i strukturovaný polyteismus pozdějších Ilyrů, který kombinoval kulty zemědělství a plodnosti s matriarchálními prvky ochranitelství, se v tomto prostředí přirozeně mísily s římskými a keltskými náboženskými představami. Od raného středověku se potom na území dnešní Bosny a Hercegoviny šířily aktivity gnostické sekty tzv. bogomilů transformující se to podoby křesťanské „bosenské hereze“, jejíž vyznavači po rozšíření Osmanské říše většinou konvertovali k islámu. Dodnes se tak ve specifické linii bosenského islámu i v rituálech současné ortodoxní církve projevují též dozvuky pohanských obřadů. Jako součást balkánského koloritu se však v ženské linii po staletí dědí a do dnešních dob přežívá také schopnost lidového léčitelství, která v rituálech spojených například s obranou před uřknutím, odrážením kletby, věštěním budoucnosti nebo komunikaci s duchy mnohdy přesahuje do oblasti magie nebo okultismu. Ve 20. století se také územím Balkánu (zprvu po anexi území Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem a po 1. světové válce v souvislosti se vznikem Jugoslávie) šířil vliv středoevropského spiritismu, a to například prostřednictvím spiritistického spolku Nové Slunce se základnou v Osijeku, který na prahu 20. století mimo jiné uskutečňoval přednášky o převtělování, telepatii a telekinezi i o komunikaci s astrálními bytostmi.

To read the entire article you must log in.

Log in

série animovaných gifů vytvořená pomocí online platformy „to.be“ pro výstavu „On the Opposite Side“ (Na protilehlé straně)
série animovaných gifů vytvořená pomocí online platformy „to.be“ pro výstavu „On the Opposite Side“ (Na protilehlé straně)

#24 vidět a věřit

180