Fotograf Magazine

Július Koller

Nikoli „kouzlit“, ale tvrdě a naléhavě signalizovat

Úvodem je třeba říci, že Július Koller není fotograf a fotografie je pro jeho dnes neobyčejně populární foto-mediální tvorbu spíše nosičem než médiem. Technicky je autorkou Kollerových fotografií jeho partnerka Květoslava Fulierová; Koller je jejich aktérem, jejich dostředivou silou a skutečným médiem. Jedná se v podstatě o amatérský záznam, o fotografie, které měly původně malý rozměr, ale poté byly zvětšeny pro výstavy a dnes vycházejí pouze v přísně kontrolovaném počtu.

To read the entire article you must log in.

Log in

Július Koller na balkóně bytu na Kudlákovej 5, foto: Květoslava Fulierová, soukromý majetek
Demonstrativní kulturní situace 1, 2 (U.F.O.), 1989, foto: Květoslava Fulierová, gb agency

#24 vidět a věřit

180