Fotograf Magazine

Michal Heiman

Mrkání a rozrušování vazeb

Pro člověka, který se stejně jako já zajímá o vývoj fotografie ve službách vědy a psychiatrie v 19. století, je jistě nejzajímavějším aspektem díla fotografky Michal Heiman způsob, jakým tyto podivné, bolestné a mnohovrstevnaté snímky nechává znovu ožívat, nabývat nového smyslu a nabourávat vžité představy o tom, co je dokumentace a svědectví, terapie a manipulace, věda a umění. Její tvorba se pohybuje mnoha směry, zběsile osciluje mezi minulostí a přítomností, osobním a veřejným, kanonickým a aktuálním. Vytrhává obrazy z uměleckých knih, časopisů, nemocničních archivů, záznamů psychiatrických zařízení a rodinných alb a zasazuje je do nových kontextů. V mých očích proniká přímo do obrazů, útočí na ně, přeskupuje je a snaží se je rehabilitovat. Dějiny fotografie v jejím podání nespočívají klidně v zapouzdřené minulosti, stejně jako psychoanalytická léčba není zapouzdřená v nemocnicích.

To read the entire article you must log in.

Log in

Test Michal Heiman (M.H.T.) č. 3: What’s on Your Mind? / Na co myslíte? provedení, 2004, Izraelský divadelní festival Fringe, Acre; foto: Oren Sagiv
Testy Michal Heiman: vpravo nahoře – Test Michal Heiman (M.H.T). č. 1 (1997); vpravo dole – Test Michal Heiman (M.H.T.) č. 2: Má tchýně – test pro ženy (1998); nalevo – Test Michal Heiman (M.H.T.) č. 4 – Experimentální diagnostika podobností (2010–2012)

#24 vidět a věřit

180