Fotograf Magazine

Yuri Manríque Figueroa

Rod Manrique

Ve fotografickém eseji Rod Manrique autor rekonstruuje různá období své rodiny z perspektivy archivu fotek od různých komerčních fotografů. Jejich snímky poté, co jsou rozvěšeny po zdech domu, tvoří instalaci, která se
v průběhu času vlivem fyzického i intelektuálního vývoje autora a jeho rodiny proměňuje, rodinné fotoalbum přímo vystupuje ze zdí domu. Manriqueovi sledují trasu vytyčenou rodinnou tradicí a zaznamenávají rok co rok vlastní vývoj tím, že do fotografií ukládají čas, čas rodiny. Tato tradice nám stejně jako
u jiných rodin umožňuje přiblížit se jiné době a snad i jinému prostoru, v němž světla a stíny zpřítomňují okamžik života, který nám asi nikdy nepatřil, ale který nás jako kouzlem staví do historie a dovoluje nám ji rekonstruovat podle libovolného scénáře, psaného podle našich individuálních hodnot a premis.

To read the entire article you must log in.

Log in