Jak se dívat na zvířata. Tato věta z eseje Johna Bergera byla zásadní pro přípravu čísla snažícího se uchopit téma soužití druhů způsobem nabouráva- jícím zažité stereotypy častého oddělování světa lidí od světa zvířat. Neboť zvířata jsou zde přítomna stále, jen naše vztahy k nim se v průběhu doby mění. Přestože se s nimi řadíme do systému živočišných druhů, usilovně se snažíme se od nich odlišit, a to na mnoha rovinách – politické, kulturní, spirituální a dalších. Tematická část čísla se věnuje tendencím v umění, které tyto roviny narušují, překrývají anebo posouvají k vědomí sounáležitosti všeho živého.

" />

Fotograf Magazine

Intro

Žít s lidmi

Jak se dívat na zvířata. Tato věta z eseje Johna Bergera byla zásadní pro přípravu čísla snažícího se uchopit téma soužití druhů způsobem nabouráva- jícím zažité stereotypy častého oddělování světa lidí od světa zvířat. Neboť zvířata jsou zde přítomna stále, jen naše vztahy k nim se v průběhu doby mění. Přestože se s nimi řadíme do systému živočišných druhů, usilovně se snažíme se od nich odlišit, a to na mnoha rovinách – politické, kulturní, spirituální a dalších. Tematická část čísla se věnuje tendencím v umění, které tyto roviny narušují, překrývají anebo posouvají k vědomí sounáležitosti všeho živého.

To read the entire article, order
#35 žít s lidmi

Báseň: Ondřej Buddeus
›Kapitolská vlčice‹, zdroj: PIJOAN, José. Dějiny umění 2. Praha: Odeon. 1977.

#35 žít s lidmi

150 

Skladem