Fotograf Magazine

Max Vajt

Clogs to clogs

V roce 1800 se celková produkce oxidu uhličitého pohybovala okolo třiceti milionů tun. O sto let později to bylo už přes dvě miliardy, společně s dvojnásobným počtem obyvatel Země. Rapidní industrializace a vzrůstající standardy materiálního zabezpečení průměrného Evropana si žádaly více uhlí, cukru, kávy, čaje, masa a látky. Jednou z obětí hysterické snahy tyto přírodní zdroje zajistit je hlavní protagonista projektu Clogs to clogs kašmírská koza. Komplexní ekonomické zájmy Východoindické společnosti ji postavily do pozice civilní oběti válečného konfliktu, dnes známého jako anglo-nepálská válka (1814–1816). Projekt je umístěn do míst bývalého sídla Východoindické společnosti jako virtuální AR pomník jedné ne-lidské účastnici, která vede svůj vnitřní monolog. Pomocí mobilní aplikace si bude moct divák instalaci společně s voiceoverem kozy přehrát.

#35 žít s lidmi

150 

Skladem