Open call 2021

450 

FOTOGRAF OPEN CALL 2021: POZEMŠŤANÉ

Vyhlašujeme FOTOGRAF OPEN CALL pro všechny profesionály, amatéry, studentky a studenty a vyzýváme je k zaslání fotografických projektů. Návrhy se mohou vztahovat k tématu Fotograf Festivalu a časopisu, kterým je v letošním roce “Pozemšťané”. Přijímáme i projekty, které se k tématu nevztahují, ale představují svébytný jasně definovaný celek mající nezávislý a nekomerční charakter. 

Dvě vybrané práce budou publikovány v zářijovém čísle časopisu FOTOGRAF. Ten se ve světovém kontextu řadí mezi nejvýznamnější časopisy věnující se současné fotografické tvorbě a je v anglické verzi distribuován do 15ti zemí světa. Práce vybírá odborná porota složená z českých a zahraničních fotografů, fotografek, kurátorů a kurátorek.

Pozemšťané: Jak v regionu střední Evropy zobrazovat klimatickou krizi a mluvit o ní mimo slovník současné vědy?

Jedenáctý ročník Fotograf Festivalu a čtyřicáté číslo časopisu Fotograf s titulem „Pozemšťané“ si kladou za cíl ukázat, jaké nám planeta sama nabízí stopy, perspektivy a komunikační kanály, díky kterým se můžeme stávat pozemšťany a pozemšťankami – kompetentními pozorovateli a pozorovatelkami probíhajících změn v našem bezprostředním okolí, jež není možné pochopit bez širších planetárních souvislostí (např. úbytky vody, ničivé záplavy, erozi půdy, problémy v zemědělství, nesnesitelná letní vedra, lesní kalamity).

Termín pro zaslání návrhů do soutěže je do 31. 5. 2021.

Podmínky přihlášení:

  • CV (životopis ve formátu .pdf v angličtině)
  • Portfolio (prezentace dosavadní práce ve formátu .pdf v angličtině, max 10 MB)
  • Projekt + obrazová část (popis projektu v maximální délce 1 normostrany, vše v jednom souboru formátu .pdf v angličtině max 10 MB)
  • Všechny přílohy e-mailu musí být řádně označeny názvem a jménem autora či autorky – CV / Portfolio / Projekt / Jméno 
  • Návrhy posílejte na email: barbora.soukupova@fotografnet.cz a do předmětu e-mailu uveďte „OPEN CALL“
  • Počet projektů přihlášených jedním autorem není limitován
  • Účastnický poplatek za jeden přihlášený projekt činí 450,- Kč / 20 eur

 

Poplatek zasílejte na účet s poznámkou pro příjemce ve tvaru “OPEN CALL_příjmení”.

Číslo účtu: 2800358798/2010
IBAN: CZ8420100000002800358798
BIC code/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

O vítězi rozhodne porota sestavená z odborníků a odbornic na současnou fotografii ve složení: Franek Ammer, Lukáš Likavčan, Emese Mucsi, Michaela Pašteková, Kateryna Radchenko, Lea Vene.

Výherci budou vyhlášeni 30. 6. 2021 na webu www.fotografmagazine.cz a kontaktováni emailem.

Pro další informace nás kontaktujte e-mailem: barbora.soukupova@fotografnet.cz.

Představení poroty:

Franek Ammer
umělec, kurátor a spoluzakladatel mezinárodního festivalu fotografie TIFF ve Vratislavi. V současné době je kurátorem mezinárodního festivalu fotografie Fotofestiwal v Lodži. Je také spoluzakladatelem prostoru Przestrzeń Robocza (Pracovna) – místa pro tvorbu experimentálních vizuálních a multimediálních projektů.

Lukáš Likavčan
teoretik a výzkumník zabývající se filosofií technologií a politickou ekologií. Vyučuje na Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze, na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě a na New Centre for Research and Practice. Likavčan je členem pražského kolektivu Display – Asociace pro výzkum a kolektivní praxi, a spolupracuje s nizozemským rezidenčním programem Digital Earth. 

Emese Mucsi
od roku 2018 kurátorka Centra Roberta Capy pro současnou fotografii. Je doktorandskou studentkou programu Film, média a kulturní teorie na Univerzitě Loránda Eötvöse. Mezi lety 2014–2018 byla šéfredaktorkou online časopisu Artmagazin Online (artmagazin.hu).

Michaela Pašteková
kurátorka a teoretička umění. Na VŠVU v súčasnosti vedie semináre a prednášky z oblasti teórie fotografie, estetiky a konzumnej kultúry. Je predsedníčkou Slovenskej asociácie pre estetiku, členkou angažovaného mesačníka Kapitál a dramaturgičkou festivalu divadla a tanca Kiosk. 

Kateryna Radchenko
kurátorka, umělkyně, vědecká pracovnice v oboru fotografie, zakladatelka mezinárodního festivalu Odesa Photo Days a ředitelka nestátní neziskové organizace Art Travel. Účastnila se mnoha studijních programů a rezidencí jako jsou například: Villa Arson (Nice, Francie), program Gaude Polonia (Varšava; kurátor – Adam Mazur), Museum of Photography (San Diego, USA), Intercult (Stockholm, Švédsko) či projektu Curator’s Platform v PinchukArtCenter (Kyjev, Ukrajina).

Lea Vene
nezávislá kurátorka a kulturní antropoložka. Od roku 2015 kurátorovala řadu různých výstav a konferenčních programů mezinárodního fotografického festivalu Organ Vida. Na Fakultě textilní technologie na Záhřebské univerzitě učí předmět Oděvní muzeologie a antropologie.

––

Autor fotografie:
Edgar dos Santos, „Inventory of bridges and viaducts of the Spanish high-speed (AVE) Madrid-Barcelona line“, 2020

Katalogové číslo: OC2021 Kategorie: