Fotograf Magazine

Kurz / Ewolucja imperium 1988-2022 (Dust / The Evolution of the Empire)

Mariusz Forecki. Kurz / Ewolucja imperium 1988–2022. (Dust / The Evolution of the Empire) Poznań: Pix.house, 2022. ISBN 978-83-961216-6-0.