Fotograf Magazine

O nás

Časopis Fotograf vychází v periodicitě jednou za pů roku jako souhrnná tematicky koncipovaná publikace o 120ti stranách. Existuje v české i anglické mutaci již od roku 2002. Na jeho činnost navázala Fotograf Gallery v roce 2009 a o dva roky později vznikl Fotograf Festival. Vznikl tak spolek Fotograf 07 z.s. jako umělecká platforma, která zahrnuje rozsáhlou publikační, výstavní a vzdělávací činnost v oboru fotografie, s přesahem do dalších disciplín. Účelem existence spolku je propagace a podpora fotografie v rámci výtvarného umění, její širší začlenění do kontextu současného umění a do povědomí široké veřejnosti nejen v tuzemsku, ale také výrazně na mezinárodní scéně.

Časopis Fotograf za dobu své existence získal výjimečné postavení mezi českými kulturními periodiky. Ve světovém kontextu se řadí mezi nejvýznamnější časopisy věnující se současné fotografické tvorbě. Posláním a cílem časopisu Fotograf je informovat českou odbornou i širší kulturní veřejnost o dění v oblasti fotografického umění ve světě i doma a především šířit povědomí o české fotografii a soudobé vizuální kultuře v České republice i v zahraničí. Časopis Fotograf vychází dvakrát ročně, přičemž každé číslo je tematické. Tím získává oproti běžným časopisům o umění kvalitu nadčasovosti a je možné se k jeho jednotlivým číslům vracet jako ke zdroji studijního materiálu v dané tematické oblasti.

Hlavní část obsahu tvoří obrazové prezentace jednotlivých umělců spolu s interpretačními texty renomovaných odborníků. Součástí tohoto tematického bloku, na který stále klademe největší důraz jsou rubriky Projekt a Rozhovor. Objevy naopak otevírají část časopisu věnovanou aktuálním trendům, knihám a událostem a přinášejí prezentace autorů, o kterých jsme přesvědčeni, že přinášejí neotřelé přístupy v práci s fotografickým médiem. V rubrice Teorie pravidelně přinášíme texty ze současné teorie fotografie, Recenzemi upozorňujeme na zajímavé vydavatelské počiny a v Událostech se tradičně jedná o výtah nejzásadnějších akcí doma i ve světě.

Časopis Fotograf vychází dvakrát ročně za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. – 2017