Fotograf Magazine

O nás

Časopis Fotograf vychází od roku 2020 v periodicitě třikrát ročně jako souhrnná tematicky koncipovaná publikace o 80ti stranách. Existuje v české i anglické mutaci již od roku 2002. Na jeho činnost navázala Fotograf Gallery v roce 2009 a o dva roky později vznikl Fotograf Festival. Vznikl tak spolek Fotograf 07 z.s. jako umělecká platforma, která zahrnuje rozsáhlou publikační, výstavní a vzdělávací činnost v oboru fotografie, s přesahem do dalších disciplín. Účelem existence spolku je propagace a podpora fotografie v rámci výtvarného umění, její širší začlenění do kontextu současného umění a do povědomí široké veřejnosti nejen v tuzemsku, ale také výrazně na mezinárodní scéně.

Časopis Fotograf za dobu své existence získal výjimečné postavení mezi českými kulturními periodiky. Ve světovém kontextu se řadí mezi nejvýznamnější časopisy věnující se současné fotografické tvorbě. Posláním a cílem časopisu Fotograf je informovat českou odbornou i širší kulturní veřejnost o dění v oblasti fotografického umění ve světě i doma a především šířit povědomí o české fotografii a soudobé vizuální kultuře v České republice i v zahraničí. Časopis Fotograf vychází třikrát ročně, přičemž každé číslo je tematické. Tím získává oproti běžným časopisům o umění kvalitu nadčasovosti a je možné se k jeho jednotlivým číslům vracet jako ke zdroji studijního materiálu v dané tematické oblasti.

Hlavní část obsahu tvoří obrazové prezentace jednotlivých umělců spolu s interpretačními texty renomovaných odborníků. Součástí tohoto tematického bloku, na který stále klademe největší důraz jsou rubriky Projekt a Rozhovor. Objevy naopak otevírají část časopisu věnovanou aktuálním trendům, knihám a událostem a přinášejí prezentace autorů, o kterých jsme přesvědčeni, že přinášejí neotřelé přístupy v práci s fotografickým médiem. V rubrice Teorie pravidelně přinášíme texty ze současné teorie fotografie, Recenzemi upozorňujeme na zajímavé vydavatelské počiny a v Událostech se tradičně jedná o výtah nejzásadnějších akcí doma i ve světě.

Časopis Fotograf vychází třikrát ročně za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury České republiky.

 

SBÍRKOVÁ PORTFOLIA (limitované edice)

Od roku 2011 Fotograf 07 z.s. sestavuje dvakrát ročně kolektivní fotografická portfolia jako speciální sběratelské edice tematicky spjatou s vybranými čísly časopisu Fotograf. Pro instituci primárně zaměřenou na prezentaci a propagaci fotografie a výtvarného umění u nás a v zahraničí je prodej sbírkových portfolií zdrojem financí, díky kterému se mohou rozvíjet všechny tři platformy Fotograf – časopis, galerie a festival. Umělkyně a umělci se bez nároku na odměnu podílejí na fungování všech tří platforem Fotograf. Ochotně a s altruismem přispívají k tomu, že se Fotograf v průběhu uplynulého půldruhého desetiletí stal největší českou nevládní neziskovou organizací působící na poli současné umělecké fotografie. Projekt sbírkových portfolií, podporovaný PPF Art a.s., se stal úctyhodnou formou filantropie a mecenášství, jímž autoři odměňují Fotograf 07 z.s. a zároveň i ty ze svých kolegyň a kolegů, kterým naší činností věnujeme pozornost a péči.

Děkujeme následujícím umělcům:

Radeq Brousil, Veronika Daňhelová & Karla Hostašová, Adam Holý, Tereza Kabůrková, Dzmitry Kruhlou, Silvie Milková, Daniela & Linda Dostálková, Juliana Křížová & Jakub Vlček, Jan Mahr, Jan Malý, Kamila Musilová, Petr Willert, Jan Kuděj, Martin Novák, Olga Alia Krulišová, Eva Pacalová, David Stecker, Tereza Příhodová PRAHA – Tomáš Brabec, Sylva Francová, Markéta Kinterová, Ludmila Kadlecová, Viktor Kopasz, Tomáš Souček, Peter Fabo, Tereza Janečková & Pavlína Míčová, Matky & Otcové, Michal Kalhous, Silvie Kolevová, Petra Steinerová, Milan “Fano” Blatný, Kateřina Držková a Daniela Matějková, Karel Knop, Pavel Matela, Tereza Severová, Tereza Velíková, Jana Butzke, Alžběta Diringerová, Ivars Gravlejs, Alžběta Kočvarová, Petr Košárek, Ondřej Telecký, Linda Čihařová, Anna Balážová & Katarína Hládeková, Petra Hudcová, Iveta Kulhavá, Tomáš Lumpe, Kateřina Zochová, Vendula Knopová, Veronika Markovičová, Štěpán Pech, Jana Šašková, Barbora Toman Tylová, Dušan Zahoranský, Mario Bihári & Björn Steinz, Michael Borek, Dominik Gajarský, Katarína Hrušková, Jáchym Myslivec & Barbora Kovářová, Tereza Zelenková, Tomáš Chadim, Jakub Cabalka & Jakub Červenka, Tomáš Moravec, Lucia Sceranková, Jakub Skokan & Martin Tůma, Miroslava Večeřová, Ján Kekeli, Matěj Skalický, Matěj Chrenka, Martin Vongrej, Jan Šalda, Šimon Štrba & Tereza Bonaventurová, Zuzana Fedorová, Lenka Glisníková, Tomáš Hrůza, Lukáš Kubec, Štěpánka Sigmundová, Adam Vačkář, Darina Alster, Tereza Bonaventurová, Michal Czanderle & Michal Adamovský, Zuzana Pustaiová, Jakub Ra, Marie Tučková.

Výroční zprávy

Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. 2022