O nás

Časopis Fotograf vychází ve dvou jazykových mutacích, české a anglické, od roku 2002. Po dobu své existence si vydobyl výjimečné postavení mezi českými kulturními periodiky. Ve světovém kontextu se řadí mezi nejvýznamnější časopisy věnující se současné fotografické tvorbě.

Posláním a cílem časopisu Fotograf je informovat českou odbornou i širší kulturní veřejnost o dění v oblasti fotografického umění ve světě i doma a především šířit povědomí o české fotografii a soudobé vizuální kultuře v České republice i v zahraničí. Časopis Fotograf vychází dvakrát ročně, přičemž každé číslo je tematické. Tím získává oproti běžným časopisům o umění kvalitu nadčasovosti a je možné se k jeho jednotlivým číslům vracet jako ke zdroji studijního materiálu v dané tematické oblasti.

diskuze+krest_58

Hlavní část obsahu tvoří obrazové prezentace jednotlivých umělců spolu s interpretačními texty renomovaných odborníků. Součástí tohoto tematického bloku, na který stále klademe největší důraz jsou rubriky Projekt a Rozhovor. Objevy naopak otevírají část časopisu věnovanou aktuálním trendům, knihám a událostem a přinášejí prezentace autorů, o kterých jsme přesvědčeni, že přinášejí neotřelé přístupy v práci s fotografickým médiem. V rubrice Teorie pravidelně přinášíme texty ze současné teorie fotografie, Recenzemi upozorňujeme na zajímavé vydavatelské počiny a v Událostech se tradičně jedná o výtah nejzásadnějších akcí doma i ve světě.

IMG_161100 motto IMG_2265 upr

o-naskrest_#20_1009

V roce 2009 jsme rozšířili původní vydavatelskou činnost o pravidelný výstavní program a založili Fotograf Gallery. Získali jsme tím nejen nové sídlo redakce a distribuční místo, ale zároveň prostor pro pořádání výstav, místo ideální pro setkávání, ať už v rámci přednášek či komentovaným prohlídek. V roce 2011 jsme založili Festival Fotograf, který každoročně během října propojuje svým programem vybrané pražské galerie a nabízí tématicky koncipovanou sérii výstav a doprovodných akcí. V rámci festivalu pořádáme tradičně mezinárodní diskuzní fórum, na němž se podílí významní zahraniční i domácí hosté, a společně diskutují aktuální festivalové téma v kontextu současného vizuálního umění.

Naše vize je postupně vytvořit živou, variabilní platformu pro soudobou fotografii a vizuální kulturu, která by reflektovala dění v českém umění a společnosti a oslovovala především odborníky, ale také širší veřejnost se zájmem o fotografii a vizuální kulturu.

Časopis Fotograf vychází dvakrát ročně za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.