Fotograf Magazine

Obchodní podmínky

objednávka časopisu

Vámi odeslaná objednávka, písemná či učiněná prostředky elektronické komunikace, je závazná a z naší strany bude přijata zejména tím, že odešleme potvrzující e-mail na adresu, kterou uvedete ve své objednávce. Svou objednávkou se zavazujete objednaný časopis(y) v případě, že bude Vaše nabídka přijata, odebrat a zaplatit kupní cenu časopisů, jakož i náklady na doručení určené naším ceníkem. Zároveň zadáním objednávky prohlašujete, že Vámi uvedené údaje jsou poskytnuty dobrovolně a jsou pravdivé – a odpovídáte za škodu v případě, že taková škoda vznikne v důsledku toho, že Vámi uvedené údaje pravdivé nebyly.

termíny dodání

Potvrzení o přijetí objednávky obdržíte emailem na Vaši adresu uvedenou v objednávce. Veškeré objednávky vyřizujeme do 5 pracovních dnů od jejich obdržení.

dodací podmínky

Doručování provádíme zejména prostřednictví společnosti Česká pošta s.p., a to proto, že umožňuje uložení zboží v případě, že jste nebyli zastiženi doma. K objednávce je nutné připočítat poštovné a balné ve výši stanovené našim ceníkem. S dodanými časopisy obdržíte na vyžádání i daňový doklad (fakturu).

ceník

osobní odběr (Jungmannova 19/7, Praha 1): zdarma
poštovné a balné do ČR: 50 Kč
poštovné a balné do SR: 100 Kč
poštovné a balné do Evropy: 300 Kč
poštovné a balné mimo Evropu: 400 Kč

reklamace

Reklamace se řídí předpisy platnými na území České republiky. Reklamace vyřizujeme dle našich možností bez zbytečného odkladu. Při reklamaci nám časopisy zašlete s fakturou či její kopií a popisem vady, jinak reklamaci nebudeme schopni vyřídit. Reklamace zasílejte na adresu: Časopis Fotograf, Školská 28/693, 110 00 Praha 1

vrácení zboží

Vrácení časopisů je možné v souladu s ustanovením §52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. Kupující, který uzavřel smlouvu při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění a to bez udání důvodu. Tím Vám vyvstane nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (netýká se částky zaplacené za náklady doručování), a to za splnění následujících podmínek:

  • vrácené časopisy nesmí být poškozené, použité nebo jinak znehodnocené
  • vrácené časopisy budou dodány osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu: Časopis Fotograf, Školská 28/693, 110 00 Praha 1

 

––

Používáme platební modul ČS E-commerce pro WooCommerce od platiti.cz.