Podmínky užití

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Fotograf07, o. s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách Fotograf Magazine a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Kopírování, znovupublikování a rozšiřování jakékoliv části časopisu se povoluje pouze s písemným souhlasem vydavatele. Není-li uvedeno jinak, jsou všechna práva k fotografiím majetkem autora.