Fotograf Magazine

Podmínky užití

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Fotograf 07 z.s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách Fotograf Magazine a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Kopírování, znovupublikování a rozšiřování jakékoliv části časopisu se povoluje pouze s písemným souhlasem vydavatele. Není-li uvedeno jinak, jsou všechna práva k fotografiím majetkem autora.