#39 slast, bolest

150 

V rámci probíhající pandemie se rozvinula široká veřejná diskuse o nutnosti vzájemné blízkosti v distanci, solidaritě a nových organizačních systémech. Klíčovou roli zároveň hraje rozhodnutí opustit monotématickou orientaci jednotlivých vydání a nahradit ji rhyzomatickou strukturou procesuální mentální mapy rozvíjející se kolem pojmů chaos & jouissance pod souhrným názvem: “Slast, bolest.“ Číslo se soustředí na témata duševního zdraví, politiky identity, queerness, gamingu, solidarity a imaginace rekonstrukce a obnovy velkých narativů. Všechna témata vzájemně pojí globálně prožívaná situace pandemie, která ale není tematickým rámcem, pouze neodmyslitelnou podmínkou jakékoliv současné aktivity.

Kategorie:

Popis

Máme chuť podrobit revizi naše vztahy. Tentokrát vztahy mezi lidmi. Vztahy mezi gendery, jejichž hranice nejsou tak pevné, jak jsme si ještě nedávno možná mysleli, a jsou zcela prostupné. Na nebinární nebo na proměnlivé identity společnost reaguje velmi různorodě: sexismem, vehementní exkluzí, skrytou exkluzí, skleněnými stropy nebo snahou o inkluzi. Vzájemné poměry těchto sil se vyvíjejí, neustále mění a my jsme se rozhodli se jimi zabývat a nebýt na to tentokrát sami. Udělali jsme experiment a našimi hostujícími editujícími se stal kolektiv ateliéru Nové estetiky na Katedře fotografie FAMU v Praze: Nikol Czuczorová, Nikolaj Jessen, Andrej Kiripolský, Zuzana-Markéta Macková, Tobias Páral, Ezra Šimek, Leevi Toija, Max Vajt a Hynek Alt s Jenem Kratochvilem. Spolupráce rozšířila škálu perspektiv o věkovou skupinu aktuálně studujících. Společně jsme se dobrali nejen k výsledku tištěného čísla, ale také k nové podobě digitálního obsahu, sérii podcastů a videí. Pomohli zcitlivět a zpřítomnit témata zobrazená na mentální mapě, kterou vytvořili při koncipování čísla, a lobbovat za revizi zažitého vnímání vybraných množin, které tvoří páteř obsahu: slast, bolest, chaos, jouissance, úzkost, odpovědnost, orgasmus, nebinární jazyk, aktivismus, perverze, sociální experiment. Řetěz asociací může pokračovat při listování časopisem anebo při poslechu podcastů, jejichž nemalou ambicí je referovat mluveným slovem o vizuálním umění. Bude to slast, provázená bolestí, jinak by to ani nemohla být slast.