Předplatné na 2 roky

1,000 

Posláním a cílem časopisu Fotograf je informovat českou odbornou i širší kulturní veřejnost o dění v oblasti fotografického umění ve světě i doma a především šířit povědomí o české fotografii a soudobé vizuální kultuře v České republice i v zahraničí.

Časopis vychází 3x ročně, přičemž každé číslo je tematické (únor, květen a říjen). Tím získává oproti běžným časopisům o umění kvalitu nadčasovosti a je možné se k jeho jednotlivým číslům vracet jako ke zdroji studijního materiálu v dané tematické oblasti.

Katalogové číslo: 9771213960009902 Kategorie: