Fotograf Magazine

Akce

#13 rodina — Akce

Matky a otcové

Tak jako pokaždé jde i tentokrát jediná genderově vyvážená česká umělecká
skupina – Matky a otcové – s kůží na trh. A to dokonce doslova. Název této skupiny, která je svým způsobem i druhem soukromé sebezáchovné instituce pro umělce s dětmi, je tak jednoznačný, že jednoznačnější už asi být nemůže…

Read more