Fotograf Magazine

Matky a otcové

Matky a otcové: na holou!

Tak jako pokaždé jde i tentokrát jediná genderově vyvážená česká umělecká
skupina – Matky a otcové – s kůží na trh. A to dokonce doslova. Název této skupiny, která je svým způsobem i druhem soukromé sebezáchovné instituce pro umělce s dětmi, je tak jednoznačný, že jednoznačnější už asi být nemůže. Nejen, že naznačuje pohlaví zúčastněných a jejich statut v rámci společnosti, ale odtajňuje i látku, které se Lenka Klodová, Lucie Nepasická, Martin Péč a Marek Rejent věnují.

To read the entire article you must log in.

Log in