Fotograf Magazine

Editorial

#33 investigace — Editorial

Editorial

Společnost se nachází na prahu. Mnozí netuší čeho, někteří se drží technokratických interpretací digitální revoluce a jejích globálních důsledků, jiní se obracejí k hledání vlastního zpřítomnění, uvědomění si hlubších duchovních hodnot a další skupina se zabývá ať už kombinací obojího, či transformací těchto energií do angažovaného přístupu s motivací k iniciaci změn stávajících pořádků k lepšímu…

Read more

#32 ne-práce — Editorial

Editorial

Opět se s novým číslem časopisu nabízí otázka, jestli za to všechna ta
podhodnocená práce ne-práce stála? Kolikrát nás napadlo, že vhodný
přístup k tématu „ne-práce“ by byl neudělat nic…

Read more

#31 tělo — Editorial

Editorial

Téma těla a tělesnosti se ve fotografii objevuje od samého počátku. Není to však jen klasická a tolik opakovaná podoba aktu. Ten se již, především ve svých komerčních nebo obvyklých akademických podobách, již vyčerpal…

Read more

#10 erotikon — Editorial

Editorial

Vážení čtenáři, předkládáme vám číslo věnované erotice ve fotografii. Ve svém posledním úvodníku jsem zaměnil omylem Erotikon za Satirikon, film od Felliniho. V mé mysli byl Satirikon natolik propojen s poživačnou erotikou starého Říma, jejímž zobrazením Fellini nešetří, že mě to snad může poněkud omluvit…

Read more