Fotograf Magazine

Produkce

#25 populární hudba — Produkce

Christian Patterson

Zvukový červ je píseň nebo melodie, která se zavrtá do mozku, zůstane v něm a vybavuje se stále znovu, aniž by se o to člověk záměrně snažil. Neznám výraz, který by vyjadřoval obrazový ekvivalent tohoto jevu, který zažívám, když se ve mně usadí obraz a občas se pak – neohlášen – vynoří…

Read more

#25 populární hudba — Produkce

Michael Schmelling

Rozhodně nejcennější na práci Michaela Schmellinga je jeho schopnost stavět se na průsečíky. Není podstatné, jestli je to důsledek nebo příčina toho, že je (nebo byl) současně fotožurnalistou, umělcem, designérem a editorem stejně asociovaným s intelektuální, něžně ironickou scénou amerických fotoknih jako s hudebními časopisy…

Read more

#25 populární hudba — Produkce

Andrew Thomas Huang

Andrew Thomas Huang dokáže propojit imaginaci s dnešními možnostmi digitální technologie ve video artu, čímž oslovuje přední osobnosti ze světa filmu i hudby. Jeho projekt Solipsist (2012) přilákal ke spolupráci hudebníky, jako je Björk nebo její islandští krajané Sigur Rós a také Atoms for Peace v čele s Thomem Yorkem (Radiohead)…

Read more

#25 populární hudba — Produkce

Jason Evans

„Baví mě ten tajemný způsob souznění mezi obrazem a hudbou, kterou provází. Obraz může vypadat tak, jak hudba zní,“ říká britský fotograf Jason Evans. Podíváme-li se na obaly alb a booklety, které za více než sedmnáctiletou spolupráci s hudebníkem Kieranem Hebdenem vytvořil, souznění vizuality s hudbou je evidentní…

Read more

#25 populární hudba — Produkce

dis

V nultých letech se pro generaci narozenou a srostlou s internetem začala používat označení jako „digital natives“ nebo „netizen“. Tyto termíny odkazují k pobývání a bydlení, proto možná paradoxně odpovídají archaickému výrazu z českého IT slovníku období milénia – „webové sídlo“…

Read more