Fotograf Magazine

dis

disco

V nultých letech se pro generaci narozenou a srostlou s internetem začala používat označení jako „digital natives“ nebo „netizen“. Tyto termíny odkazují k pobývání a bydlení, proto možná paradoxně odpovídají archaickému výrazu z českého IT slovníku období milénia – „webové sídlo“. Kolektiv dis stojící za stránkou dismagazine.com, je bezesporu webovým sídlem současného umění.

To read the entire article you must log in.

Log in

#25 populární hudba

120