#44 empatie

190 

Schopnost vcítit se do druhých je konstruktem, který nás provází teprve několik století. Neznamená to, že by do té doby taková dovednost neexistovala. Pojem empatie však vytváří pole, v němž ona schopnost kmitá od pochopení protistrany po porozumění vlastnímu já. A protože takové hřiště může být poměrně rozprostraněné a míče empatií mohou být pinkány od jedné strany na druhou, rozhodli jsme se, že tomuto poli věnujeme celé číslo časopisu.

Markéta Kinterová,
šéfredaktorka

Kategorie: Štítek: