Fotograf Magazine

Anketa

#2 kolektivní signatura — Anketa

Anketa

Pohled na vývoj výtvarných umění posledních desetiletí nám jasně ukazuje narůstající roli dvojic či sku­pin ve srovnání s dříve téměř výlučnými tvůrčími „individualitami“…

Read more