Fotograf Magazine

Anketa: Veletrhy fotografie

Navštěvujete veletrhy umění nebo veletrhy specializované přímo na fotografii? Které z nich jsou pro vás důležité? Co byste doporučili začínajícím sběratelům, aby na těchto veletrzích vyhledávali především?

To read the entire article you must log in.

Log in

#46 turismus

190