Fotograf Magazine

Téma

#44 empatie — Téma

Empatie a výraz

Následný text je zkrácenou verzí eseje Empatie a výraz ve fenomenologii a dramatice české filozofky Alice Koubové, kterou jsme se rozhodli publikovat v tomto tematickém čísle pro její úderný fenomenologický rozbor vztahu mezi expresivitou a cítěním druhého…

Read more

#43 sběratelství — Téma

Bludiště seznamu

Neúplné kalendárium české fotografie 2002–2022   

 

Třebaže dějiny nejsou poslušné a neodvíjejí se od daného data k jinému datu, nýbrž uplývají v nepřetržitém kontinuu, máme ve zvyku vyčleňovat z nich rozličné epochy a etapy…

Read more

#42 jídlo — Téma

Jídlo servírované fotoaparátu

Všudypřítomnost a primární biologická potřeba jídla předurčuje, že jídlo nepochybně někdy fotografoval každý fotograf. Kromě toho se dnes „gurmánské snímky“ těší velké popularitě, podle průzkumů patří mezi nejvíce lajkované obrázky na Instagramu a z food bloggerů se stávají „celebrity“ a přinášejí tu radost, tu vrásky číšníkům…

Read more

#37 nerovný terén — Téma

BREAK IT UP, MY LOVE

Lásko,

už dlouho o tom přemýšlím, lepší by asi bylo říct ti to do očí, ale tobě se do očí mluví těžko. Známe se dlouho, v podstatě celý život, a dlouhou dobu jsem si neuměla představit žít s někým jiným, žít jinak…

Read more

#36 nové utopie — Téma

Revize vize aneb Utopie 21. století

Esej se zamýšlí nad smyslem a místem utopie v 21. století, dějišti mnoha dramatických společenských změn. Prostřednictvím polemiky se třemi nejčastěji se objevujícími stereotypními představami o utopii se snaží nabídnout novou perspektivu, jež čerpá inspiraci z oblasti vizuálního umění, a načrtává konkrétní popis povahy a podoby utopie současné doby…

Read more