Fotograf Magazine

Empatie a výraz

Následný text je zkrácenou verzí eseje Empatie a výraz ve fenomenologii a dramatice české filozofky Alice Koubové, kterou jsme se rozhodli publikovat v tomto tematickém čísle pro její úderný fenomenologický rozbor vztahu mezi expresivitou a cítěním druhého. Zaměřili jsme se především na ty pasáže, ve kterých se autorka věnuje objasnění pojmu výrazu jakožto nástroji skrytosti a viditelnosti. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#44 empatie

190