Fotograf Magazine

Sní algoritmy o portrétech vlastní matky?

Postdigitální vizuální kultura a cesta pod povrch fotografie s Filipem Lábem

Pamatuju si, jak mě ještě během bakalářského studia uhranula kniha Soumrak fotožurnalismu (2009). Oddaný fotožurnalista, pedagog a popularizátor teorie fotografie ji napsal spolu se svou matkou a taktéž teoretičkou fotografie Alenou Lábovou. Věnují se v ní tématům, které hrály ve Filipově myšlení ústřední roli – fotografické manipulaci, fotožurnalistické etice a tehdy ještě počínajícímu nástupu smartphonů a digitálního obrazu jako už neoddělitelných součástí nejen občanské, ale taky profesionální fotografie. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#41 postdigitální fotografie

150