Fotograf Magazine

Intro

#46 turismus — Intro

Turismus

Je zajímavé, nakolik je svět fotografie propojen s turismem, jinými slovy, kolik mohou mít oba fenomény společného. Pokud se na ně budeme dívat optikou masového jevu, mohou být i podobně staré…

Read more

#45 hypertenze — Intro

Hypertenze

Hypertenzní pocity, hypertenzní stav těla, hypertenze srdce, hypertenzní impulzy, hypertenzní obrazy, hypertenzní podněty, hypertenzní jednání, hypertenzní jedinec, hypertenzní situace, hypertenzní proud informací, hypertenzní média, hypertenzní tok notifikací…

Read more

#44 empatie — Intro

Empatie

Schopnost vcítit se do druhých je konstruktem, který nás provází teprve několik století. Neznamená to, že by do té doby taková dovednost neexistovala. Pojem empatie však vytváří pole, v němž ona schopnost kmitá od pochopení protistrany po porozumění vlastnímu já…

Read more

#40 pozemšťané*ky — Intro

pozemšťané*ky

Globální oteplování je skutečnost, se kterou se buď chceme konfrontovat, nebo ne. Jen málokdo z nás, shodují se vědci, je ale schopen smyslově pojmout „klima“, a tedy i vědomě prožít klimatické změny…

Read more

#39 slast, bolest — Intro

slast, bolest

Máme chuť podrobit revizi naše vztahy. Tentokrát vztahy mezi lidmi. Vztahy mezi gendery, jejichž hranice nejsou tak pevné, jak jsme si ještě nedávno možná mysleli, a jsou zcela prostupné…

Read more

#38 smrt, když si pomyslíš — Intro

Smrt, když si pomyslíš

Nebojte se, že smrt přivoláte tím, že o ní budete mluvit nebo si o ní číst, nechávají se slyšet mnozí lidé   s terminálním onemocněním. A mají pravdu. Zájem o vlastní zánik a o odcházení druhých může být východiskem pro přípravu na uvědomělé prožívání konce života, na zodpovědné odloučení se s tímto světem…

Read more

#37 nerovný terén — Intro

Setkání na nerovné půdě

Jsem dost silná na to opustit vyjeté koleje? Ukončit nefungující vztahy? Ptá se Kateřina Konvalinová v rytmech doznívajícího pop-songu v textu,  který je dopisem na rozloučenou. Ať již mění- me naše vztahy s lidmi, nebo k  planetě, je naše váhání příznakem strachu…

Read more

#36 nové utopie — Intro

Nové utopie

Utopie jsou potřeba. Určitou dobu jako by se zdálo, že jsou dávno překonané a že jejich úděl je spjat se vzestupy a pády 20. století. Ale není tomu tak. Jsou zde a pozvolna nabírají jiná měřítka, jiné souvislosti a formy…

Read more

#35 žít s lidmi — Intro

Intro

Jak se dívat na zvířata. Tato věta z eseje Johna Bergera byla zásadní pro přípravu čísla snažícího se uchopit téma soužití druhů způsobem nabouráva- jícím zažité stereotypy častého oddělování světa lidí od světa zvířat…

Read more