Fotograf Magazine

Úvod

#34 archeologie euforie — Úvod

Úvod

Ač je pojem „současné dějiny“ sám o sobě vlastně protimluvem, označuje povětšinou období dějin, kterých jsme my sami byli účastni, které se nás stále bezprostředně týkají a přímo ovlivňují i naši současnost…

Read more

#32 ne-práce — Úvod

Úvod

Odlišování volného a pracovního času je moderní výdobytek stejně jako
fotografie. Potřeba kategorizovat a hierarchizovat čas podle jeho náplně
a produktivity sdílí podobnou historickou časovost jako touha fotografovat…

Read more

#31 tělo — Úvod

Úvod

Způsob zobrazování těla a tělesnosti nelze poměřovat normou. Tělo samo o sobě je nositelem vizuální komunikace, informace, zprostředkování, impulzem pro srovnávání, konfrontaci, stejně tak prostředkem pro provokaci, šokování v odraze reflexí životních stylů, osudů a proměn…

Read more

#9 architektura — Úvod

Barthes: punctum architektonické fotografie

Architektura a fotografie vytvořily v průběhu 20. století nerozlučnou dvojici, spojenou v ambivalentním svazku, v němž se střetávají přitažlivé a odpudivé síly. Přechod z průmyslového věku do věku informačního, který charakterizuje celé uplynulé století, znamenal obrovský rozvoj technologií přenosu a zprostředkování informací…

Read more

#9 architektura — Úvod

Fotografie a architektura

Fotografii a architekturu pojí zvláštní, úzké přátelství. Zdá se, jakoby vedle zachycení lidské tváře byla fotografie zrozena právě pro záznam architektury. V žánru portrétu a místopisu najdeme od počátku vynálezu tohoto média nejvíce snímků…

Read more