Fotograf Magazine

Úvod

1985–1995: Antidekáda, diskomunismus a tunelování paměti

Ač je pojem „současné dějiny“ sám o sobě vlastně protimluvem, označuje povětšinou období dějin, kterých jsme my sami byli účastni, které se nás stále bezprostředně týkají a přímo ovlivňují i naši současnost. Období pádu berlínské zdi a následných událostí vedoucích k rozpadu komunistického bloku je dodnes objektem dohadů a zpětných interpretací, které však často postrádají širší kontext. Takový kontext má přitom řadu paralelních dimenzí: historickou, geopolitickou, sociální, mediální i pro každého (pokud mluvíme o „dějinách současnosti“) také tu jeho osobní, rodinnou či lokální.

To read the entire article, order
#34 archeologie euforie

#34 archeologie euforie

120 

Skladem