Fotograf Magazine

Prozkoumávání zkoumání

Úvod: Znalosti a moc

Informace a znalosti úzce souvisejí s mocí. Rčení „ve vědění je síla“ je ovšem příliš obecné a zcela ignoruje důležitý aspekt znalostí. Ty jsou totiž vždy konkrétní a spadají do určitého kontextu a situace a to, které myšlenky považujeme za znalosti (a které naopak ne), je společenský konstrukt vzešlý z Foucaultova díla o moci a znalostech (1999, 2000), z jeho slavného výroku: „Neexistuje vztah moci, aniž se v korelaci k němu konstituuje pole vědění, ani neexistuje vědění, které současně nepředpokládá a nekonstituuje vztahy moci.“ Dalším důležitým teoretickým zdrojem pro tuto argumentaci je kniha Ernesta Laclaua a Chantal Mouffe (1985), kteří tvrdí, že diskurs je vždy politický a znalosti jsou konstruktem diskursivních snah o hegemonii. Ve svém díle kritizují esencialismus a myšlenku nezměnitelného univerzálna, k němuž docházíme díky lineárně vedenému pokroku. Jejich vlastními slovy: „Tak jako skončila éra normativních epistemologií, skončila také éra univerzálních diskursů.“ (Laclau a Mouffe 2014, s. 24).

To read the entire article, order
#33 investigace

#33 investigace

120 

Skladem