Fotograf Magazine

Projekt

#46 turismus — Projekt

Jolana Havelková

Ve stejném momentu a na identickém místě zachycuji turisty, kteří se fotografují na svých výletech a vytoužených dovolených. Tento proces vytváření vzpomínek zaznamenávám, stojím vždy co nejblíže místa, ze kterého jsou snímáni…

Read more

#46 turismus — Projekt

Deana Kolenčiková

Projekt o francúzskej palacinke bol vytvorený počas mojej rezidencie v Centre d’art Le Lait v juhofrancúzskom mestečku Albi. Silný aspekt sprevádzajúci môj pobyt bola zaručene silne byrokratická realita francúzskeho štátneho systému…

Read more

#45 hypertenze — Projekt

The Extreme Self: Age of Us

První kniha, kterou jsme s Douglasem Couplandem a Hansem Ulbrichem Obristem napsali spolu, se jmenuje The Age of Earthquakes a byla pokusem aktualizovat v roce 2015 slavnou knihu The Medium is the Message Marshalla McLuhana z roku 1967…

Read more

#44 empatie — Projekt

Marie Lukáčová

Scrambled Eyes je příběh vyvěrající z kuchyňského hrnce. Soubor kreseb je sérií vizualizovaných přání, klepů, kleteb a receptů a vychází z přesvědčení, že kuchyně je místem politického dramatu…

Read more

#44 empatie — Projekt

Hiep Duong Chi

Soubor Když jsem se chtěl stát běláskem je zkratkou dojmů a strastí, se kterými se jako potomek přistěhovalců setkávám. Na první pohled odlišný od zbytku společnosti se musím stále vypořádávat s odsuzujícími pohledy a předsudky, i když jsem se v Česku narodil a vyrostl…

Read more

#44 empatie — Projekt

JaCobra

Projekt Nenormativní těla, který ohledával vztah mezi stresem, tancem/pohybem a lidským tělem, započal v létě roku 2021 s malou skupinou dobrovolníků a dobrovolnic. Různé pohybové terapie, jako například jóga, intuitivní tanec, terapie dotykem nebo rave party, sloužily jako nástroj pro zkoumání spojitostí mezi osobním prožitkem a výškou hladiny kortizolu dobrovolnictva před a po terapiích…

Read more

#41 postdigitální fotografie — Projekt

Sonja Nilsson

Cyklus prací Sonji Nilsson s názvem Visibility is a Trap se zakládá na příbězích vztahujících se k sociologickému konceptu tzv. passing – schopnosti člověka být považován za součást nějaké skupinové identity, od které se však svým původem zcela liší…

Read more

#40 pozemšťané*ky — Projekt

Martin Dušek

Svět jako muzeum. Přírodní památky, kde je potřeba platit vstupné. Nechodit za zábradlí. Nerozdělávat stan. Vyfotit, nesahat. Nezastavovat. Kde si můžu odpočinout? Celé město se dívá a já mám pocit, že každou chvíli něco dělám špatně…

Read more

#38 smrt, když si pomyslíš — Projekt

Dóri Lázár

Knock Knock Knocking on Heaven‘s Door, 2017–nyní

Maďarské slovo „éden“ v češtině znamená „ráj/božské místo“. Velký počet okouzlujících rodinných obchůdků, hospůdek, restaurací a barů po celé zemi má toto slovo ve svém názvu…

Read more

#38 smrt, když si pomyslíš — Projekt

Jana Bernartová

Remediation, cyklus Tekuté krystaly RGB, 2017–2018

V nelidsky rychlém a distancovaném světě digitálních reprezentací mizí skutečnost v zrcadlech a simulakrech médií a ohrožena je i sama podstata reprezentačního umění, jelikož mediace naráží na simulované pří- znaky, jež zkreslují intence původních sdělení…

Read more

#37 nerovný terén — Projekt

Lukáš Hofmann

›Skin Come Leather Vol. I–III‹, 2019–2020

Jde o epické vyvrcholení katolického melodramatu. Lukáš se přiblíží až ke mně. Dá si mou hlavu k uchu, aby spatřil červené světlo…

Read more

#37 nerovný terén — Projekt

Gábor Dóka

›It is what it is‹, 2020

Tato práce je vizuálním deníkem mé karantény. Mým úmyslem bylo předvést důležitost dobrého duševního zdraví v časech, které jsme všichni právě prožili…

Read more

#36 nové utopie — Projekt

Markéta Magidová

Krátký film Kouzlo uvolnění, připravovaný ve spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého, Karinou Kottovou a 3D animátorkou Sybil Montet, zobrazuje imaginativní rituál oslavující přerod patriarchálního světa na společnost založenou na feministických hodnotách…

Read more

#36 nové utopie — Projekt

Lenka Glisníková

Práce Gadget Tools je odnoží aktuálních projektů umělkyně Lenky Glisníkové. Jednu z částí své práce, jež posouvá svého druhu aranžovanou fotografii předmětů denní kancelářské potřeby k novým formám, představila v roce 2019 v galerii Lítost a později také jako finalistka ceny StartPoint…

Read more

#35 žít s lidmi — Projekt

Max Vajt

V roce 1800 se celková produkce oxidu uhličitého pohybovala okolo třiceti milionů tun. O sto let později to bylo už přes dvě miliardy, společně s dvojnásobným počtem obyvatel Země…

Read more

#32 ne-práce — Projekt

Linear Doom

APART je slovenské umělecké sdružení. V současnosti jsou APART-em
Denis Kozerawski (* 1990), Peter Sit (* 1991), Magda Scheryová (* 1990)
a Andrej Žabkay (* 1987). APART vznikl na rozhraní let 2011 a 2012…

Read more

#31 tělo — Projekt

Marie Tučková

Enter seven women, holding their hands; one after another in the formation of snake. Ursula Uwe is the leader. They leave the snake formation and sit cross-legged, singing in unison in a circle:

 

“Time is not moving faster than the driest river in Mordret; we don’t know how to count time, but we don’t care; we depend only on each other, thinking we’re happy…

Read more

#30 eye in the sky — Projekt

Marie Lukáčová

Zájem Marie Lukáčové o virtuální realitu a 3D modelaci se pevně proplétá s otázkami a problémy přítomnosti.

Jí vytvořené krajiny nebo spíše struktury krajinu připomínající jsou často zabydleny kusy těl…

Read more

#27 auta — Projekt

Jiří Hladík

„Zachycení momentu změny majitele… (ano, všechna ta auta jsem opravdu koupil…) Společné foto se stává průsečíkem dvou příběhů, dvou životů. Pro jednoho loučení – doufá, že jeho auto jde do „dobrých rukou“, pro druhého radost z „nového člena rodiny“…

Read more

#25 populární hudba — Projekt

Chaos je dominantní silou ve světě

Roger Ballen se už několik desetiletí pohybuje s fotoaparátem v jihoafrických slumech. Nedokumentuje jejich vývoj nebo problémy, ale hledá tu různé existence a prapodivná zátiší, s nimiž pak někdy i v kombinaci s vlastními kresbami inscenuje absurdní umělecké fotografie…

Read more

#25 populární hudba — Projekt

Nutné zlo

Od prvního dne měli tu drzost uvažovat o sobě jako o umělcích. Zatímco raný americký hardcore se v roce 1981 štítil všeho, co zavánělo vysokou kulturou, Sonic Youth vzali vlivy soudobé klasiky hlásící se více k harmonickým texturám a rytmu než k melodii a přenesli je do rockové sestavy…

Read more