Fotograf Magazine

Jana Bernartová

Remediation, cyklus Tekuté krystaly RGB, 2017–2018

V nelidsky rychlém a distancovaném světě digitálních reprezentací mizí skutečnost v zrcadlech a simulakrech médií a ohrožena je i sama podstata reprezentačního umění, jelikož mediace naráží na simulované pří- znaky, jež zkreslují intence původních sdělení. Přechod z věku atomů do věku bitů a z paradigmatu vědění do paradigmatu komunikace se neobejde bez (re)mediačních anomálií, (re)prezentačních zkratů a komunikačních šumů.

Cyklus Tekuté krystaly RGB vychází z tématu digitální reprezentace barvy. Nekonečné množství inkarnací jedné barvy, jednoho čísla, jednoho kódu se zobrazuje v závislosti na svém hostitelském médiu. Exaktně numericky pojmenovaná  modrá barva RGB 0 0 255 se stala ikonickou barvou digitálního věku a současně  je velmi blízká pigmentu ultramarínu, který z dějin moderního umění známe jako IKB blue.

 Poděkování Studio Flusser

Jana Bernartová a Jozef Cseres