Fotograf Magazine

Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský

Proroctví zvířete, 2020

Možná to je i dlouhodobým prohlubováním spolupráce mezi Pavlem Příkaským a Miroslavou Večeřovou, že v jejich společné tvorbě narážíme na všudypřítomné motivy mísení, prostupování, látkových výměn či tělesných mutací. V jejich imaginativním mikrokosmu se věda a technologie sbližují s magií a jejími rituály. Viditelné se odehrává podle taktu udávaného neviditelnými chemickými interakcemi. Člověk se nasycuje neživým i zvířecím a rozvíjí své schopnosti. Výhledem technologického pokroku je mnohostranné vylepšení lidského organismu. Symbolem tohoto vývoje se Večeřové a Příkaskému stal ostrorep – mořský tvor, který bez jakékoliv újmy doputoval z prvohor až do antropocénu, aniž by tušil, že se zde pro svoji dosud nenahraditelnou, v medicíně užívanou modrou krev stane předmětem průmyslově prováděných odběrů.

Jiří Ptáček