Fotograf Magazine

Marie Lukáčová

Bella Body

Zájem Marie Lukáčové o virtuální realitu a 3D modelaci se pevně proplétá s otázkami a problémy přítomnosti.

Jí vytvořené krajiny nebo spíše struktury krajinu připomínající jsou často zabydleny kusy těl. Tělesná přítomnost se přitom i v dané ilustraci Bella body pro časopis Fotograf tře s vlastním pokřivením a popíráním. Lukáčová vytváří fiktivní horniny a objekty, ty však pokrývá jinou – lehkost a jemnost evokující – strukturou. Prostor i příběh do něj vložený zdůrazňují pocit nejasnosti a nepřesného určení. Zatímco příběh, odehrávající se v jakési bouři, převrací očekávání ohledně pohlaví v něm vystupujících aktérů, samotný prostor připomínající jeskyni znejasňuje oddělení nahoře a dole, pevnosti a tekutosti. Autorka často využívá formy videa či jiného časového vyprávění. Zastavení situace – příběhu – v dané ilustraci však také není dokonalé a nelehká uchopitelnost děje a prostoru stálý vnitřní pohyb podporují.

Tereza Hrušková