Fotograf Magazine

JaCobra

Nenormativní těla, 2021

Projekt Nenormativní těla, který ohledával vztah mezi stresem, tancem/pohybem a lidským tělem, započal v létě roku 2021 s malou skupinou dobrovolníků a dobrovolnic. Různé pohybové terapie, jako například jóga, intuitivní tanec, terapie dotykem nebo rave party, sloužily jako nástroj pro zkoumání spojitostí mezi osobním prožitkem a výškou hladiny kortizolu dobrovolnictva před a po terapiích.

To read the entire article you must log in.

Log in

#44 empatie

190