Fotograf Magazine

Tomáš Hrůza

Hledání zdroje

„A holý, o všecko své ovoce oloupený strom, který rozpřahoval své tmavé křivolaké větve do mrazivého vzduchu pozdního podzimku, byl jako mudřec, zahloubaný v propastné snění nad záhadou svého bytí, a proto netečný k celému okolí…“1 Tomáš Hrůza ve své tvorbě využívá hlavně fotografii a video. Zajímá ho především poetická reflexe přírody a environmentálně zabarvené motivy. Díky této kombinaci v jeho práci nakonec sledujeme existenciálně laděné situace.

1 In: Jan Vrba. Borovice. Praha: Československý spisovatel, 1958.

Tomáš Hrůza