Fotograf Magazine

Rozhovor

#46 turismus — Rozhovor

Łukasz Gorczyca – sběratel nedokonalosti

Łukasz Gorczyca je nejen historik umění, kurátor a galerista, ale i zanícený sběratel polských socialistických pohlednic. O jeho pohledu na „socmoderní“ architekturu, volný čas a turistiku prizmatem pohlednic a o proměnách socialistického elánu a étosu s ním debatoval Pavel Vančát…

Read more

#45 hypertenze — Rozhovor

Letošní Fotofestiwal

Fotofestival Lodž si vybudoval na mezinárodní scéně výjimečné postavení. Jaké byly jeho začátky a původní vize a jak se transformoval v průběhu uplynulých dvou desetiletí jsme se zeptali Krzysztofa Candrowicze, spoluzakladatele a člena programového týmu festivalu…

Read more

#45 hypertenze — Rozhovor

Ztělesněná Miss Amerika

Americká umělkyně Lynn Hershman Leeson patří mezi průkopnice novomediálního umění. Její samostatná výstava je prologem 13. ročníku Fotograf Festivalu s názvem Hypertension23 a jeho stejnojmenné skupinové výstavy ve Veletržním paláci Národní galerie Praha…

Read more

#44 empatie — Rozhovor

Poselství sběratelům

Budeme se bavit o sběratelství z pozice galeristy a z pozice fotografa-umělce. Tyto dvě množiny mají určité styčné body, v nichž se vzájemně prolínají. Také by mě lákalo vytvořit jakýsi stručný přehled pro člověka, který by se v dané tematice chtěl více zorientovat…

Read more

#44 empatie — Rozhovor

Neustále být připraven na to, že věcem nerozumíme

Můžou nám méně typické způsoby lidského myšlení pomoci pochopit umělou inteligenci? Proč je důležité mít empatii k odlišnosti a novým druhům subjektivity? V čem je rozum chápaný z lidské perspektivy limitující? Jak se vzájemně utváří člověk a technologie? Lze oddělit myšlení a cítění? Je automatizace práce hrozbou, nebo nadějí? S teoretikem Palem Fabušem jsme si povídali o neurodiverzitě a umělé inteligenci…

Read more

#42 jídlo — Rozhovor

Fotit chutě

Jiří Poláček patřil díky svým fotografiím Prahy i projektu Český člověk k nejzajímavějším tvůrcům 70. a 80. let. Po několika letech strávených ve fotolaboratoři ČTK se roku 1981 vydal na dráhu fotografa na volné noze a spolu s manželkou Blankou a synem Jiřím zformovali během následujících dekád jedno z nejúspěšnějších studií soustředících se na gastronomickou fotografii v Čechách…

Read more

#41 postdigitální fotografie — Rozhovor

Za hranou rozlišení:

Co znamená, že je obraz pohyblivý? Jak můžeme prostřednictvím fotografického zachycení stop radioaktivity vejít do kontaktu s ne-lidskou časovostí? A co mají digitální obrazy společného s Alenkou v říši divů? S Olgou Moskatovou, teoretičkou médií, která nedávno přijela do Prahy, aby tu na FAMU přednesla příspěvek na konferenci Reconsidering Cameraless Photography, jsme si povídaly o koexistenci nesrovnatelných časových měřítek a o roli „více než lidských“ aktérů v rámci produkce obrazů i o její nedávno vydané antologii Images on the Move…

Read more

#40 pozemšťané*ky — Rozhovor

Umění odmlky, postupná proměna a svět, v němž se dá žít

Jak se naladit na různé žánry lidství tak, že se zastavíme a zaposloucháme, místo toho abychom jim pouze „dávali hlas“? Co to znamená mít zranitelné tělo? Můžeme se prostřednictvím pochopení vlastní zvířecí podstaty naučit rozpoznávat, jak kapitalistická ekonomika vykořisťuje mimo-lidská těla? V tomto rozhovoru dvojice Gustafsson & Haapoja představuje své monumentální audiovizuální dílo Becoming, prezentované na 11…

Read more

#39 slast, bolest — Rozhovor

Význam se vyjevuje v praxi

Fragment rozhovoru Anny Daučíkové s Ateliérem nové estetiky Katedry fotografie na FAMU záměrně opomíjí přímou vazbu na dílo umělkyně a zaměřuje se na uchopení konceptuálních a politických výcho-disek její praxe, v přímé návaznosti na jednotlivá témata vydání časopisu Fotograf, které právě držíte v rukou…

Read more

#22 obraz a text — Rozhovor

Rozhovor s Rudolfem Sikorou

Na titulní straně tohoto čísla uveřejňujeme Vaši autotypii nazvanou Změstaven III (1970, autotypie, papír, 700x500mm, majetek autora), její vznik o jeden den předcházela stejnojmenná akce Z města ven, která se konala ve městě Zvolen a jeho bezprostředním okolí…

Read more