Fotograf Magazine

Význam se vyjevuje v praxi

Anna Daučíková v diskusi s Ateliérem nové estetiky

Fragment rozhovoru Anny Daučíkové s Ateliérem nové estetiky Katedry fotografie na FAMU záměrně opomíjí přímou vazbu na dílo umělkyně a zaměřuje se na uchopení konceptuálních a politických výcho-disek její praxe, v přímé návaznosti na jednotlivá témata vydání časopisu Fotograf, které právě držíte v rukou. Rozhovor se dotýká otázek gendrově inkluzivního jazyka, aktivismu jako nezbytné podmínky pro tvorbu současného umění nebo opresivních politických systémů a jejich historických kořenů.

To read the entire article you must log in.

Log in

#39 slast, bolest

150